Różne formy pomocy psychologicznej

Autor: Marlena Kosińska

Czym  właściwie zajmuje się psycholog, a czym psychoterapeuta? Na czym polega poradnictwo psychologiczne, a czym jest interwencja kryzysowa? Bardzo często klienci, którzy zgłaszają się do gabinetu nie wiedzą, z jakiej formy pomocy powinni skorzystać. Dzisiaj chciałabym Wam przybliżyć ten temat i krótko opisać kolejne rodzaje pomocy, jakie  oferujemy w Gabinecie Blisko.

Zacznijmy od początku, czyli od konsultacji psychologicznej. Jest to pierwsza wizyta u psychologa mająca na celu rozpoznanie problemu oraz ustaleniu planu oraz metod działania, tak aby  uzyskać jak najlepsze efekty. Dalsza pomoc psychologiczna może polegać na poradnictwie psychologicznym, interwencji kryzysowej lub psychoterapii.

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy osobom zdrowym, które aktualnie doświadczają różnych życiowych problemów oraz trudności lub kryzysów rozwojowych. Jest to zazwyczaj krótkoterminowa współpraca, która polega przede wszystkim na pomocy klientowi w zdefiniowaniu jego problemów i trudności, wspólnym poszukiwaniu nowych sposobów radzenia sobie w danej sytuacji oraz mobilizowaniu i wzmacnianiu mocnych stron klienta. Psycholog może pomóc Ci w sytuacjach dużego stresu, w trudnościach związanych z pracą, relacjami z bliskimi, podejmowaniem ważnych decyzji lub gdy chcesz pracować nad swoim rozwojem osobistym.

Interwnecja kryzysowa natomiast jest to pomoc udzielana osobom, które znalazły się w kryzysie psychologicznym. Czym właściwie jest ten kryzys? Mówimy o nim wtedy, gdy nagłe, bardzo trudne wydarzenie życiowe powoduje wysoki poziom napięcia czy stresu, z którym osoba nie jest w stanie sobie samodzielnie poradzić, a dotychczasowe metody radzenia sobie nie działają. Różnica pomiędzy poradnictwem a interwencją kryzysową polega przede wszystkim na tym, jak intensywnie klient postrzega swój problem. W interwencji kryzysowej koncentrujemy się na konkretnym problemie, ważne jest aby klient w jak najszybszym czasie mógł wrócić do tzw. równowagi psychicznej. Skierowana jest ona m.in. do osób doświadczających różnego rodzaju przemocy, kryzysów zagrożenia życia,  przeżyły stratę, śmierć bliskiej osoby, mają myśli samobójcze.

Na koniec, chyba najbardziej znana forma pomocy psychologicznej, czyli psychoterapia. Psychoterapia w zależności od potrzeb, jest procesem krótko lub długoterminowym. Polega na  zrozumieniu i uświadomieniu sobie, z czego wynikają aktualne problemy i trudności klienta. Mówiąc prościej, pozwala dostrzec źródła różnych zachowań, ma na celu poznanie i zrozumienie siebie. Kierowana jest między innymi do osób, które cierpią z powodu depresji, lęków, zaburzeń psychicznych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, niskiej samooceny, mają trudności w budowaniu relacji, chcą pracować nad rozwojem osobistym.

Psychoterapeuta może również udzielać pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Marlena Kosińska, psycholog

Opublikowany w Blog